Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi20 Aralık 2019-20 Aralık 2020  tarihleri arasındaki  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 9,46 olarak belirlenmiş ve 20  Aralık 2019’da kamuyu aydınlatma platformunda ;

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804525

duyurulmuştur.

9,46 olan Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibarıyla dağılımı ve değişimi;

  Ağırlık Not
Pay Sahipleri 25% 94,50
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 95,67
Menfaat Sahipleri 15% 95,95
Yönetim Kurulu 35% 93,33
    9,46

şeklindedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısı ile revize edilmiştir.

Buna göre;

  • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıkların ana başlıklar itibariyle “Pay Sahipleri” için %25, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” için %25, “Menfaat Sahipleri” için %15 ve “Yönetim Kurulu” için % 35 olarak belirlenmiş,
  • Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85’inin verilebileceği ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puanın iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılabileceğine karar verilmiştir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesinin yeni tebliğe göre uyum notu 03 03 2014’de duyurulmuştur.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 yılından itbaren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yaptırmakta olup, notları;,

 

  I ıı

Yeni Tebliğe

Uyum Notu

ııı IV V VII VII IX
  21.01.2013 31.12.2013 03.03.2014 26.12.2014 25.12.2015 23.12.2016 22.12.2017 21.12.2018 20.12.2019
Pay Sahipleri 81,54 89,23 89,23 91,53 93,14 94,50 94,50 94,50 94,50
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 86,67 91,67 91,89 93,51 95,51 95,67 95,67 95,67 95,67
Menfaat Sahipleri 87,18 92,31 93,20 92,95 93,95 94,95 94,95 94,95 95,95
Yönetim Kurulu 80,33 88,52 80,22 91,22 91,41 92,10 92,99 93,33 93,33
Not: 8,39 9,01 9,02 9,21 9,32 9,40 9,43 9,45 9,46

 

şeklindedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notlarımızdaki gelişmeler, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamaya gösterdiği titizliği, tebliğlerdeki güncellemelere ve metodoloji değişimlerine hızlı uyumunu, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.